Kartlegginger

 • Arbeidstakernes helse
 • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Risikovurdering / sikkerhet
 • Ergonomisk arbeidsplassvurdering

Rådgivning

 • Systematisk HMS arbeid
 • Utarbeide handlingsplaner
 • Forslag til tiltak og forbedringer
 • Tilrettelegging og organisering av arbeidet
 • Sykefraværs- og attføringsarbeid Bygge- og innkjøpsprosjekter
 • Rusproblematikk og spilleavhengighet
 • Konflikter
 • Kriser og ulykker
 • Livsstilsveiledning kosthold, trening, røykeavvenning)
 • Hygiene
 • Rådgivning smittevern

Deltagelse i møter

 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • IA - møter
 • Vernemøter / vernerunder
 • Samarbeidsmøter
 • Personalmøter
 • AKAN utvalg

Allmennmedisinske tjenester

 • Akuttmedisinsk hjelp
 • Skadebehandling
 • Vaksinering (influensa / reisemedisin)
 • Konsultasjon etter avtale

Attester og sertifikater

 • Næringsmiddel
 • Førerkort / kjøreseddel
 • Røykdykkere
 • Offshore

Kurs / undervisning

 • Førstehjelp
 • Støy
 • Trivsel
 • Mobbing
 • Skiftarbeid
 • Ergonomi
 • Røykavvenning
 • Rusproblematikk
 • Andre HMS-tema